KAAP

Dansand! Festival voor dans en beweging
Van 5 tot 7 juli 2019 palmt Dansand! voor de 6e keer Oostende in!

Gelijklopend met het artistiek programma van Dansand! 2019, wil KAAP, meer nog dan in vorige edities, voluit inzetten op het verbinden van mensen en op het verlagen van de drempels. 

Dansand wil een duurzaam festival zijn. We proberen dit op alle niveaus door te trekken:

  • We verlagen de impact op de omgeving door dit jaar af te zien van het bouwen van een tribune op het strand.

  • Het centrale ontmoetingspunt van het festival wordt de Dansba’r waar naast optredens, dj-sets en andere activiteiten, zowel festivalbezoekers als toevallige passanten ’s middags en ’s avonds mee aan tafel kunnen aanschuiven. Heel bewust kozen we hier lokale producten voor uit en hanteren we zoveel mogelijk het principe van de korte keten.

  • We beperken het drukwerk voor het festival en willen de vrijgekomen middelen maximaal inzetten voor drietalige online communicatie en een nationale affiche-campagne. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om materiaal zoals zeildoeken e.d. na het festival te upcyclen tot iets anders.

Dansand! wil een gratis festival zijn.

  • Om evenwel zeker te zijn van je plaats vragen we je een ticket te reserveren en een waarborg’ te betalen.

  • In de Dansba’r kan je je ticket terug inwisselen. Ofwel krijg je je geld terug, ofwel kies je een andere bestemming door vb. drankbonnen te kopen of een uitgesteld drankje voor iemand anders te betalen. Om je bij die keuze te helpen,  kan je je - zonder enige verplichting - laten leiden door een online applicatie*, die je terplekke op een tablet invult.

*We werken hiervoor samen met de Stichting Nieuwe Helden. De Dansand! applicatie is gebaseerd op de applicatie die Stichting Nieuwe Helden ontwikkelt voor The Village Oostende. Deze theatrale tentoonstelling gaat in première tijdens TheaterAanZee. Het centrale thema van deze tentoonstelling is ongelijkheid. KAAP is coproducent van The Village Oostende en wil ook in andere projecten zinvol met dit thema omgaan.Dansand! is een organisatie van kunstencentrum KAAP. De eerste editie ging door in 2008 naar een concept van Katleen Van Langendonck.